جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی

این جلسه با محوریت بررسی مشکلات قطعه سازان استان با شرکت سایپا و به دعوت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی برگزار گردید.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی ، اعضای انجمن قطعه سازان و ماشین سازان ، اعضای کمیسیون صنعت اتاق و مدیر عامل و اعضا هئیت مدیره شرکت سایپا در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد.

تصمیمات اتخاذ شده :

1) ایجاد کارگروه مشترک بین انجمن قطعه سازان ،گروه سایپا و کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز

2) بازنگری در قرار داد های شرکتهای اقماری سایپا

3)افزایش سهم تولید کنندگان استان در زنجیره تامین قطعات شرکت سایپا

4) ایجاد LC داخلی (گشایش اعتبار اسنادی )توسط یک بانک عامل ،شرکت سایپا ،انجمن قطعه سازان  برای ایجاد سیستم منظم پرداخت مطالبات 

تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه صنعتی و خودروی تبریز محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار